Opsion yang bercetak miring adalah jawaban yang aku anggap benar tetapi kalau anda tidak setuju boleh pilih yang lain yang […]